Bạn chưa cần đến 3 giây để nói I LOVE YOU

 

chung minh tinh yeu ,
Chưa cần đến 3 phút để giải thích câu nói ấy
Chưa cần đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó.
… Nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời là chưa đủ…

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

comments

Bình luận
Cảm nhận của bạn